Ważne!
 • KAHA 2022

  Sprawozdanie ze spotkania w 2022 roku

XVII spotkanie KAHy - 6-7 października 2018

Spotkania » XVII spotkanie KAHy - 6-7 października 2018

W tym roku gościłyśmy w Muzeum Gazownictwa. Stanowi ono część dawnego zakładu produkcji gazu, mieszczącego się przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.

Spotkanie KAH-y rozpoczęłyśmy tradycyjnie rozmowami przy kawie i herbacie. Serdecznym powitaniom towarzyszyły rozmowy i przekazywanie pozdrowień od koleżanek, które nie mogły w tym roku przyjechać.
Kiedy byłyśmy niemal w komplecie, rozpoczęło się zwiedzanie Muzeum Gazownictwa. Główną część ekspozycji stanowią dziewiętnastowieczne urządzenia związane z produkcją gazu z węgla kamiennego. Obok ciekawej ekspozycji muzealnej wrażenie wywiera otoczenie muzeum. Wystarczy stanąć na placu wśród zabytkowych budynków z czerwonej cegły, aby przenieść się w czasie. ]Aleje pełne różnorodnej zieleni, ozdobne fasady budynków, wieży ciśnień i zbiorników gazowych, latarnie zapalane o zmroku przez latarnika...wszystko przywodzi na myśl dawną Warszawę.

Po zakończeniu zwiedzania przeszłyśmy do specjalnie dla nas zaaranżowanej sali konferencyjnej. Część merytoryczną spotkania rozpoczęła prelekcja pana dr Piotra Kopszaka z Muzeum Narodowego w Warszawie. Gość opowiedział o kulisach przygotowań wystawy z okazji 550-lecia parlamentaryzmu polskiego, prezentowanej na Zamku Królewskim w Warszawie do 31 sierpnia 2018 r., a także zaprezentował slajdy z najciekawszymi eksponatami

Drugim tematem naszej konferencji był dialog międzyreligijny. Zaprosiłyśmy trzy osoby osobiście zaangażowane w prace nad utrzymaniem porozumienia między trzema monoteistycznymi religiami świata: judaizmem, islamem i chrześcijaństwem. Porozumienia kruchego, bo uwarunkowanego trudną historią, kontrowersjami politycznymi i podziałami ekonomicznymi. Przyglądałyśmy się zagadnieniu oczami osób zaangażowanych w te działania:

 • siostry Anny Bodzińskiej ze zgromadzenia Notre Dâme de Sion (warto dodać, że siostra Anna była harcerką Bursztynowego Szczepu w Gdyni),
 • siostry Violety Skowery z zakonu Petites Soeurs de Jesus
 • oraz pana Konrada Sztylera, arabisty od lat pracującego na Bliskim Wschodzie w organizacjach międzynarodowych.

Dzięki wprowadzeniu pana Sztylera, dotyczącemu sytuacji politycznej, historycznej, religijnej i kulturowej w skomplikowanym świecie islamu, mogłyśmy lepiej zrozumieć, jak trudny w obecnych czasach jest dialog pomiędzy religiami, szczególnie w tak zapalnym regionie świata, jak Bliski Wschód oraz jak rozległy jest obszar, od dalekiej Azji po egzotyczne wyspy, który zajmują rozmaite, często także zwalczające się nawzajem grupy wyznaniowe islamu.

Tym bardziej budująca i niosąca nadzieję była relacja siostry Violi (zobacz prezentacja 1), która 20 lat przebywała w Nigrze wraz ze swoją maleńką wspólnotą zakonną, żyjąc wśród nomadyjskiego plemienia Tuaregów, dzieląc z nimi trudy dnia codziennego. I właśnie to współuczestnictwo, a właściwie początkowe złożenie swojego losu w ręce ludzi innej religii, z całym zaufaniem do saharyjskiej gościnności, niepozwalającej na pozostawienie żadnego człowieka na pustyni bez pomocy, zaowocowało wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Kluczowym słowem wydaje się tu wzajemność, przebiegająca w otwartości spojrzenia obu stron, które w rezultacie wzbogacają każdego z uczestników dialogu, tworząc nową jakość wspólnoty, łączącej dwie odległe grupy ludzi.

Opowieść siostry Anny (zobacz prezentacja 2) dotyczyła dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Poznałyśmy historię i teraźniejszość zgromadzenia Notre Dâme de Sion, założonego w XIX wieku przez braci Marie-Theodore’a i Marie-Alphonse’a Ratisbonne. Notre Dame de Sion to katolickie, międzynarodowe zgromadzenie zakonne o biblijnej duchowości, którego charyzmatem jest dialog międzyreligijny. Siostry mają „świadczyć o wiernej miłości Boga do narodu żydowskiego i o wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości”.(Konstytucja Zgromadzenia, artykuł 2). To poszerzanie wiedzy na temat wspólnych korzeni i wspólnego celu ziemskiej wędrówki obu religii stanowi istotny wkład w proces pojednania pomiędzy nimi. (więcej informacji)

Trzecim elementem spotkania było szkolenie z elementami warsztatu dotyczące stresu i sytuacji konfliktowych, które poprowadziła Grażyna Knitter - trener, mediator, doradca zawodowy. Szkolenie składało się z następujących modułów:

 1. skąd bierze się stres,
 2. analiza własnych źródeł stresu,
 3. mechanizm powstawania konfliktów,
 4. potrzeby, emocje, strategie czyli jak wspierać to, co dla nas ważne,
 5. asertywność: czy to się opłaca?

O stresie i jego negatywnym wpływie na nasze zdrowie mówimy coraz częściej. Grażyna Knitter w czasie spotkania pomogła nam zrozumieć, skąd bierze się stres, definiowany jako relacja pomiędzy otoczeniem a jednostką, którą to relację osoba ocenia jako przeciążającą i zagrażającą jej dobrostanowi. Na to, czy znajdziemy się w sytuacji przeciążenia, wpływ ma wiele czynników. Są to: sam stresor, bodziec, cechy fizjologiczne i psychiczne osoby, jej kulturowe i społeczne uwarunkowania, umiejętności i kompetencje oraz posiadane środki fizyczne, czasem tak prozaiczne, jak zasoby materialne. Odczuwanie stresu zależy od tego, jakie mamy doświadczenie, czego nauczyliśmy się w ciągu życia, jak wcześniej radziliśmy sobie z wyzwaniami. Prelegentka zwróciła uwagę na fizjologiczny przebieg reakcji stresowej, która ma przygotować nas do walki lub ucieczki („walcz” albo „uciekaj”), mobilizując nasze ciało do wykonania dużego wysiłku fizycznego. Ważne jest, abyśmy nauczyli się obserwować siebie, dostrzegli, co jest dla nas źródłem stresu i jak reaguje nasze ciało. Dobrze byłoby, abyśmy zrozumieli, że możemy mieć wpływ na nasze reakcje. Prelegentka wskazywała, w jaki sposób można osiągać spokój w momencie konfrontacji z trudnościami, gdzie szukać źródeł spokoju. Zaufanie do siebie, które budujemy przez całe nasze życie, jest jednym z ważnych elementów radzenia sobie z obciążeniami. Stres jest nieodłącznie związany z konfliktem. Dowiedziałyśmy się, jak bardzo nasze doświadczenie wpływa na postrzeganie sytuacji jako konfliktowych, jak również na rozwiązywanie konfliktów. W czasie ćwiczeń w grupach rozpatrywałyśmy pozytywne i negatywne skutki konfliktu, przypatrywałyśmy się strategiom rozwiązywania konfliktu, ustalałyśmy, które czynniki wywołują konflikt. Ciekawe, że w języku chińskim słowo „konflikt” oznacza zarówno „kryzys”, jak też „możliwość”.

Na zakończenie warsztatu podjęłyśmy próbę porozmawiania o konflikcie, który pojawił się w trakcie przygotowywania miejsca tegorocznego spotkania. Rozmowę moderowała nasza prelegentka. Omówiłyśmy także pomysły zgłoszone na spotkanie w 2019 roku. Zorganizowania „literackiej” KAH-y 2019 podjęły się Gosia Bronka i Ewa Frąckowiak.

Sobota minęła szybko, a zakończyła się dla części z nas wspólnym wyjściem do teatru „Roma” na sztukę „Piloci”.

W niedzielę w kościele św. Marcina na Starym Mieście uczestniczyłyśmy we mszy św. z okazji Dnia Polskiej Harcerki. Uroczysta msza zainicjowana w 1960 roku przez przedwojenne instruktorki Organizacji Harcerek gromadzi przedstawicielki kilku pokoleń druhen z różnych regionów Polski. Po mszy przy tablicy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim w wirydarzu kościoła razem z obecnymi i byłymi harcerkami z wszystkich organizacji, ich rodzinami i przyjaciółmi związaliśmy symboliczny krąg i odśpiewaliśmy „Bratnie słowo”.

Część z nas skorzystała z zaproszenia instruktorek Mazowieckiej Chorągwi Harcerek i wzięła udział w spotkaniu z p. Eweliną Chełstowska współautorką projektu „Być kobietą urzekającą” (zobacz http://urzekajaca.pl/)

Tradycyjną kawą i „wspólnymi pogaduchami” w gronie przyjaciół na Starym Mieście zakończyłyśmy nasze coroczne spotkanie.

Organizatorki: Ewa Frąckowiak, Ola Klimont-Bodzińska, Basia Kochlewska i Ewa Borkowska-Pastwa dziękują za obecność oraz zaangażowanie i zapraszają na kolejne spotkanie KAHy 5-6 października 2019 r.

 

Rozliczenie:

Wpływy 1750 zł
Wydatki:
materiały

200 zł
poczęstunek 180 zł
obiad 820 zł
wykład 300 zł
datek na mszę 250 zł

 

Zdjęcia można zobaczyć :