Ważne!
 • KAHA 2022

  Sprawozdanie ze spotkania w 2022 roku

VI spotkanie KAHy - 6/7 października 2007

Spotkania » VI spotkanie KAHy - 6/7 października 2007

zdjęcie

Jak co roku w Warszawie w pierwszy weekend października (co tym razem oznaczało 6/7 października 2007 roku) odbyło się spotkanie Kręgu Anonimowych Harcerek (KAH-y).

W sobotę, 6 października 2007 o 11-tej spotkałyśmy się w Muzeum w Żydowskim Instytucie Historycznym ul. Tłomackie 3/5 ŻIH
Na początku obejrzałyśmy wstrząsający film dokumentalny „912 dni getta warszawskiego” a potem część ekspozycji poświęconą sztuce sakralnej oraz sztuce Żydów polskich.
Więcej usłyszałyśmy o nieznanej nam dotąd historii organizacji Haszomer Hacair –nawiązującej m.in. do idei skautingu.
Po przerwie kawowej dr Renata Piątkowska – koordynator zespołu wystawy głównej z wielkim entuzjazmem opowiedziała i pokazała prezentację o koncepcji Muzeum Historii Żydów Polskich i projekcie architektonicznym. Można to zobaczyć na bardzo ciekawej i świetnie zrobionej stronie Muzeum

 

Po kolejnej przerwie spotkałyśmy się ponownie, by omówić sprawy różne, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku, lub które przewidujemy, wkrótce się wydarzą. Mówiłyśmy między innymi:

 • O V Zlocie Harcerskich Rodzin w Gaj-Grzmięcej opowiedziały i pokazały zdjęcia - Bogusia Pasieka – Butkiewicz, Joasia Błoniarz i Agnieszka Turzańska. Przedstawiły też przyszłoroczne plany zlotowe (Sudety).
  Zdjęcia prawie wszystkie są na tutaj i tutaja wspomnienia są na stronie Zlotu Harcerskich Rodzin
 • O trudnych doświadczeniach związanych ze śmiercią dziecka przed lub krótko po narodzinach i działaniach Stowarzyszenia Rodziców po poronieniu opowiedziała Małgosia Bronka (Bydgoszcz)
 • O aktualnej sytuacji Rodzinnego Domu Dziecka w Łękawicy powiedziała w zastępstwie Kasi Niewiarowskiej Monika Figiel.
 • O formacji duchowej w różnych środowiskach byłych instruktorek, instruktorów i ich rodzin oraz o powstającej w Warszawie szkole powiedziała Ewa Hoffman-Piotrowska
 • O tym co najważniejsze w Organizacji Harcerek ZHR teraz opowiedziała Druhna Naczelniczka Magdalena Masiak.

 

Po tym wszystkim spacerowym krokiem (pl. Bankowy, Ogród Saski, Królewska) udałyśmy się na pl. Grzybowski do restauracji żydowskiej „Menora” na obiad, a następnie na Placu Grzybowskim oglądałyśmy Dotleniacz Joanny Rajkowskiej.

Część z obecnych zakończyła dzień w Teatrze Żydowskim na spektaklu pod tytułem "Straszna gospoda".

 

W niedzielę, 7 października 2007 - w Dniu Polskiej Harcerki, jak zawsze o 11.00 w kościele św. Marcina na ul. Piwnej, została odprawiona Msza święta, w której tłumnie wzięły udział przedstawicielki wszystkich pokoleń harcerek a po mszy zawiązaliśmy wielokrotny krąg w wirydarzu. Potem, w budynku Wspólnoty Polskiej ul. Krakowskie Przedmieście 64, odbyło się spotkanie z seniorkami harcerskimi, w którym wzięły udział nasze przedstawicielki a reszta w tym samym czasie (z mężami i dziećmi) pobliskiej kawiarni podsumowywała tegoroczne spotkanie i zastanawiała się nad kolejnym.

Chętne mogły we własnym zakresie kontynuując wątki żydowskie zobaczyć m.in. :

 • Synagogę im Rywki i Zalmana Nożyków zbudowaną w latach 1898-1902 (ul. Twarda 6 obok Placu Grzybowskiego)
 • Cmentarz żydowski założony w 1806 roku, ul. Okopowa 49/51

 

Zdjęcia z naszego spotkania można obejrzeć tutaj oraz tutaj.